Friday, 05.04.2024
17:00
Potpuri: Gazeta 02
Start: 17:00Ende: 22:00Link

POTPURI: Gazeta 02
Vernissage

Gemeinsam wollen wir unser Herzenswerk - die zweite Ausgabe von Potpuri: Gazeta 02– befeiern und darauf anstossen.

An unserem Potpuri haben wir während eines Jahres kollaborativ und unter kleinen finanziellen Mitteln gearbeitet. Die Bedingungen waren oft prekär, aber die Dringlichkeit, unsere selbstverwaltete– und gestaltete Verlagsplattform zu nähren und zu würzen war gross.
In der zweiten Ausgabe wird unser Streben nach Anerkennung für vergangene und gegenwärtige Migrationswege widergespiegelt.

In drei Sprachen - Albanisch, Deutsch und Englisch - veröffentlicht, beleuchtet Potpuri schon zum zweiten Mal die persönlichen und gemeinsamen Erfahrungen unseres kollektiven Werkens, Denkens und Schaffens. Mit einer Vielzahl von Textvariationen zwischen Gedichten, Familiendokumentationen, Archivrecherchen, bis hin zu Klangstücken und Illustrationen bietet unsere Publikation einen vielfältigen Zugang zu geteilten Themen wie Migration, Vertreibung, dem Streben nach einem besseren Leben. Dabei ist stets die uns begleitende Nichtlinearität übergreifend präsent.

Kommet an die Potpuri– Vernissage mit Lesungen, Diskussionen, Performances und Essen!

--

Potpuri ist eine unabhängige Verlagsplattform und kollaborative Initiative zwischen Prishtina und Zürich. Es ist ein gemeinsames Projekt zwischen dem Termokiss Community Center in Prishtina und Studierenden des ZhdK Studiengangs Transdisziplinarität.
Start: 19:00
Ende: 00:00

Bashkohuni në festën tonë ndërsa me krenari zbulojmë punën me dashni - numrin e dytë të Potpuri: Gazeta 02.

Për më shumë se një vit, përballë rrymave të pasigurisë financiare dhe urgjencave kulturore, kemi punuar për të mbajtur një platformë botuese që është e vetëdrejtuar dhe e punuar me dorë, numrin e dytë që reflekton kërkimin tonë për njohjen e rrugëve të migrimit, të kaluarës dhe të tashmës.

Publikuar në tre gjuhë - shqip, gjermanisht dhe anglisht - Potpuri përsëri thekson përvojat personale dhe të përbashkëta të shpirtit tonë bashkëpunues. Me shumëllojshmëri të teksteve, nga poezia, dokumentimet familjare, arkivat e hulumtuara deri te pjesët e tingujve dhe ilustrimet, puna jonë për këtë numër të shtypur ofron një qasje të shumëfishtë rreth temave të përbashkëta të migracionit, zhvendosjes, kërkimit të një jete më të mirë dhe një linje të përgjithshme jo-lineare.

Për këtë mbrëmje lancimi kemi përgatitur një mbrëmje për tu njohur me Potpurinë përmes leximeve, diskutimeve, performancave dhe ushqimit!


Potpuri është një platformë botuese e pavarur dhe një nismë bashkëpunuese ndërmjet Prishtinës dhe Cyrihut. Është një projekt i përbashkët mes Qendrës Termokiss në Prishtinë dhe studentëve nga ZhdK në programin e Studimeve Transdiciplinare.